Przedstawiamy sposoby na przygotowanie plików zależnie od kolorystki oraz sposobów obróbki

Jeżeli twoja praca zawiera tylko kolorystykę CMYK, przygotowaliśmy instrukcje krok po kroku jak przygotować pliki do druku.

Pamiętaj że zawsze należy się kierować standardami przygotowania plików zawartym w PORADACH jest to uniwersalny zbiór zasad przygotowywania plików do druku w drukarni Multipress.

CorelDRAW

Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady przygotowania piku w programie Corel Draw.

Przygotowanie do pracy

 1. Pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie plików. Powinno być zrozumiałe i czytelne. Nie używaj w nazwach polskich znaków.
 2. Ustaw wielkość twojej pracy. Wpisz wymiary jakie ma mieć po obcięciu (netto). Pamiętaj o jednostkach. My posługujemy się milimetrami.
 3. Upewnij się że jest ustawiony odpowiedni tryb kolorów CMYK oraz rozdzielczość 300 dpi.
Praca w Programie

Corel dość specyficznie traktuje obszary spadu, marginesu a nawet krawędzi strony. Przedstawiony sposób nie jest zapewne jedynym, który pozwala zapisać plik pdf z prawidłowo założonymi obszarami cięcia (trim box) i spadu (bleed box). Nam wydaje się on najbardziej logiczny.

 1. Spady w Corelu definiujemy w menu NARZĘDZIA – OPCJE (ctrl +J). W rozwijanym menu znajdujemy DOKUMENT wybieramy ROZMIAR STRONY.  W sekcji o nazwie „Utrata koloru” ustawiamy spad w większości przypadków 3 mm będą wystarczające. Pamiętaj o zaznaczeniu „Pokaż obszar spadu”.
 2. W rozwijanym menu przechodzimy do PROWADNICE a następnie WZORCE. Zaznaczamy „Marginesy jednocentymetrowe” oraz „Krawędzie strony” a następnie ZASTOSUJ WZORCE.
 3. Program utworzy linie pomocnicze na krawędzi strony oraz marginesy wewnętrzne oddalone o 10 mm od krawędzi strony. W zależności od rodzaju pliku powinniśmy zmodyfikować wielkość marginesów. Niestety musimy zrobić to ręcznie.
  Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy przestrzeń która ułatwi nam prawidłowe umieszczenie elementów graficznych na stronie oraz w obszarze spadu.
Plik pdf
 1. Zaczynamy od wyboru predefiniowanych wzorców PDF, wybieramy „Ustawienia drukarskie”. Zmodyfikujemy je tak żeby spełniały wymagania dla druku offsetowego. Modyfikowanie rozpoczynamy od kliknięcia przycisku „Ustawienia”.
 2. W zakładce „Kolor” zmieniamy „Wyprowadzaj kolory jako:” zmieniamy na CMYK. W ten sposób wszystkie użyte w pracy palety zostaną zamienione na paletę CMYK.
 3. Odhaczamy zaznaczenie „Osadź profil kolorów” Profile nie powinny być dołączane do PDFa.
 4. W sekcji „Inne elementy sterujące” zaznaczone muszą być „Zachowaj nadrukowania z dokumentu” jak i „Czarny zawsze nadrukowany”.
 5. W zakładce „Obiekty” zaznaczamy „Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe”. Funkcja ta pozwoli nam uniknąć problemów z dołączonymi czcionkami.
 6. W zakładce ustawienia drukarskie upewniamy się czy ustawione mamy prawidłowe spady.
 7. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności powinno przynieść ostrzeżenie w postaci komunikatu „Strona zwiera obiekty znajdujące się poza stroną’. Corel obsługuje obszar spadu ale obiekty znajdujące się w nim traktuje jako „znajdujące się poza stroną. Tak więc tego typu ostrzeżenie jest poprawne.

Postępując zgodnie z powyższą instrukcją otrzymamy plik PDF z prawidłową kolorystyką CMYK, rozdzielczością oraz założonymi obszarami PDF.

Adobe Photoshop

Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady przygotowania piku w programie Adobe Photoshop. Przygotowując pliki do druku w tym programie należy pamiętać że ma on wiele ograniczeń.  Z własnego doświadczenia polecamy to rozwiązanie jedynie dla dużych prac jednostronnych takich jak plakaty, rollupy, banery.

Przygotowanie do pracy

 

 1. Pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie plików. Powinno być zrozumiałe i czytelne. Nie używaj w nazwach polskich znaków.
 2. Ustaw wielkość twojej pracy. Wpisz wymiary jakie ma mieć po obcięciu (netto) Pamiętaj że posługujemy sie milimetrami w przypadku wydruków wiekoformatowych dopuszczamy użycie cm.
 3. Ustaw rozdzielczość na 300 piks/cal. W przypadku wydruków wiekoformatowych dopuszczamy rozdzielczość min 100 dpi.
 4. Ustaw tryb koloru CMYK.
Praca w Programie

 1. Dodaj linie pomocnicze na krawędzi strony.
 2. W menu „Obraz” wybierz „Rozmiar obszaru roboczego” Powiększ o obszar pracy o wielkość spadów. Założone wcześnie linie pomocnicze wyznaczą teraz krawędź cięcia.
 3. Pamiętaj o wysunięciu obiektów które znajdują się na krawędzi na spad, oraz odsunięciu istotnych elementów od krawędzi cięcia.
 4. Jeżyli używasz czarnych tekstów (100% K) muszą one zostać nadrukowane. Photoshop nie nadrukowuje tekstów automatycznie. Jednym ze sposobów jest zmiana właściwości trybu mieszania warstwy tekstowej. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na daną warstwę i rozwijane go menu wybieramy „Właściwości warstwy”.
 5. Zmień tryb mieszania na „Pomnóż”
Plik pdf

Zapisując plik PDF z Photoshop’a należy zdawać sobie sprawę że pliki te nie spełniają wymogów przygotowywania plików do druku. Nie można prawidłowo zdefiniować obszarów spadów i innych pól PDF’a.

 1. Z górnego menu wybieramy „Plik” – „Zapisz jako” i w polu format zmieniamy na Photoshop PDF.
 2. multipress_KODAKprinergy

Postępując zgodnie z powyższą instrukcją otrzymamy plik PDF z prawidłową kolorystyką CMYK, rozdzielczością. Pliki wypuszczone z Photoshopa wymagają sprawdzenia prze operatora.

Adobe Illustrator

Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady przygotowania piku w programie Adobe Illustrator. Z własnego doświadczenia polecamy to rozwiązanie dla prac jednostronnych takich jak etykiety, plakaty, opakowania czy wizytówki.

Przygotowanie do pracy

Illustrator_CMYK

 1. Pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie plików. Powinno być zrozumiałe i czytelne. Nie używaj w nazwach polskich znaków.
 2. Użycie predefiniowanych profili ułatwia pracę z plikiem. Po wyborze „Drukowane” automatycznie ustawiany jest odpowiedni tryb kolorów oraz rozdzielczość.
 3. Ustaw wielkość twojej pracy. Wpisz wymiary jakie ma mieć po obcięciu (netto)
 4. Sprawdź czy użyte jednostki są prawidłowe. My w naszym oprogramowaniu posługujemy się milimetrami.
 5. Ustaw obszar spadu standardowo 3 mm. Jest on bardzo istotny.
Praca w Programie

illustrator_cmyk_praca

 1. Dobrą praktyką jest ustawienie wewnętrznego marginesu tzw. obszaru bezpiecznego w zależności od rodzaju pracy wynosi on od 2-3 mm do 3-4 cm.
 2. Podczas projektowania pamiętaj że istotne elementy nie powinny znajdować się blisko krawędzi cięcia. Zdjęcie, tło lub grafika dochodzące bezpośrednio do krawędzi strony muszą wystawać poza jej krawędź na tzw. spad.
 3. Używaj kolorystyki CMYK każda inna przestrzeń barwna będzie przekonwertowana.
Plik pdf

 1. Naszą pracę zapisujemy jako PDF. Korzystanie z predefiniowanych ustawień dla druku w naszej drukarni znacznie przyśpiesza pracę. Plik joboptions z ustawieniami można pobrać stąd multipress_KODAKprinergy
 2. Potwierdzamy komunikat o możliwym wyłączeniu funkcji edytorskich. Nasz plik ma służyć do druku a nie do edycji.
 3. Postępując zgodnie z powyższą instrukcją otrzymamy plik PDF z prawidłową kolorystyką CMYK, rozdzielczością oraz założonymi obszarami PDF.

Adobe InDesign

Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady przygotowania piku w programie Adobe In. Program ten pozawala na prawidłowe przygotowanie do druku większości prac od jednostronnych wizytówek poprzez wielostronicowe książki do wielkoformatowych prac.

Przygotowanie do pracy

 1. Wybierz „Metodę konwersji” – „Druk”
 2. Ustaw liczbę stron, ich rozmiar i orientację.
 3. Ustaw wielkość marginesu wewnętrznego. Jest to obszar gdzie nie powinny znaleźć się ważne dla projektu elementy.
 4. Ustaw spad standardowo 3 mm.
 5. Zapisz swoją pracę. Pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie plików. Powinno być zrozumiałe i czytelne. Nie używaj w nazwach polskich znaków.
Praca w Programie
 1. Podczas projektowania pamiętaj że istotne elementy nie powinny znajdować się blisko krawędzi cięcia. Zdjęcie, tło lub grafika dochodzące bezpośrednio do krawędzi strony muszą wystawać poza jej krawędź na tzw. spad.
 2. Używaj wyłącznie kolorów z palety CMYK.
Plik pdf

W programie InDesign plik PDF można przygotować na kilka sposobów. Poniżej przedstawiony jest najstabilniejszy i sprawdzony dla naszego systemu przetwarzania plików. W menu górnym wybieramy „Plik” – „Przedefiniowane ustawienia Adobe PDF” – multipress_KODAKprinergy. Plik joboptions z ustawieniami można pobrać stąd multipress_KODAKprinergy

 1. Naszą pracę zapisujemy jako PDF. Jeżeli wybraliśmy ustawienie „multipress_KODAKprinergy” wciskamy Eksportuj. Postępując zgodnie z powyższą instrukcją otrzymamy plik PDF z prawidłową kolorystyką CMYK, rozdzielczością oraz założonymi obszarami PDF.

 

W PRZYGOTOWANIU
W PRZYGOTOWANIU
W PRZYGOTOWANIU