Źle przygotowane pliki mogą przysporzyć wielu nerwów i niepotrzebnych kosztów. Postaramy przybliżyć Wam sposoby jak perfekcyjnie przygotować pliki do druku.

W celu najlepszego dopasowania Twojego projektu do zamawianej usługi, przygotowaliśmy opisy wykonania plików dla wiodących programów graficznych. Znajdziesz je w zakładce Przygotowanie plików. W zależności czy przygotowujesz pracę wymagającą użycia druku cztero kolorowego CMYK, kolorów dodatkowych Pantone, lakieru UV lub wykrojnika.

Polecamy skorzystania z gotowego profilu ustawień PDF multipress_KODAKprinergy dla pakietu Adobe.

Przygotowanie do druku

Do druku przyjmujemy pliki w postaci PDF. W wyjątkowych przypadkach także TIF lub JPG. 

Dokumenty PDF powinny być przygotowane jako wielostronicowe (strona po stronie). Nie akceptujemy rozkładówek lub prac zmontowanych do druku . Pliki TIFF i JPG muszą mieć czytelne i zrozumiałe oznaczenie kolejności np. nazwapliku1.tif, nazwapliku2.tif. Każda strona musi posiadać spad jednakowej wielkości z każdej strony (niezależnie od rodzaju oprawy). Strona musi być wyśrodkowana na formacie brutto. Dodatkowo praca może posiadać poza obszarem spadu znaki cięcia i ewentualnie falcowania. PDF musi zawierać prawidłowo zdefiniowane MediaBox, BleedBox, TrimBox. Profesjonalne programy takie jak Adobe Indesign w dużym stopniu ułatwiają publikację poprawnego pliku.

Kolorystyka

Drukujemy wyłącznie w kolorystyce CMYK oraz PANTONE. Dlatego prace przygotowywane w innych przestrzeniach lub modelach barwowych po konsultacji z zamawiającym zostaną zamienione na przestrzeń barw CMYK. Drukarnia Multipress NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji.
Podczas sprawdzania plików profile zostaną automatycznie konwertowane do profilu FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

Czcionki

Dobrą praktyką jest załączanie wszystkich fontów. Nie zawsze jest to możliwe dlatego w celu uniknięcia błędów wszystkie czcionki powinny zamienione być na krzywe. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pozostawienia tekstów jako czcionka.

Rozdzielczość i skalowanie

Szczególnie przy pracach przygotowywanych w formatach bitmapowych rozdzielczość i rozmiar mają kluczowe znaczenie. Rozdzielczość map bitowych (zdjęć) 300 dpi. Pliki muszą odpowiadać zamawianemu formatowi dlatego przyjmujemy prace w skali 1:1.
Wyjątkiem od tej zasady jest druk wielkoformatowy gdzie optymalna rozdzielczość to 100-150 dpi.